Dyżur Skarbnika Koła

Od dnia 01.06.2022 Skarbnik Koła Krystian Pająk pełni dyżur tylko telefonicznie. Chętni chcący opłacić składkę, zrobić dopłatę lub wyrobić kartę wędkarską, proszeni są o umówienie się na spodkanie pod numerem telefonu 888 074 834