Uchwała nr 18/2024Zarządu OkręguPolskiego Związku Wędkarskiego w Radomiuz dnia 8 lipca 2024 roku

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7
z posiedzenia ZO z dnia 08.07.2024 r.
Uchwała nr 18/2024
Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 8 lipca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu organizowania zawodów wędkarskich.
Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu PZW w Radomiu
uchwala:
§ 1
W oparciu o wnioski Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie z dnia 25
czerwca 2024r. o nr. KHZ.442.5.2024. wystosowanego do Okręgu PZW w Radomiu i z dnia
03 lipca 2024r. o nr. W.RUH.4410.116.2024. wystosowanego do wszystkich Okręgów PZW.
Wprowadza czasowy zakaz organizowania zawodów wędkarskich od 09.07.2024. do
31.08.2024. na zbiornikach wodnych z wyjątkiem rzek oraz zawodów spinningowych, z
powodu niekorzystnych warunków środowiskowych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Zarządu Okręgu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 09.07.2024.
§ 4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Sekretarz Zarządu Okręgu Prezes Zarządu Okręgu
Mieczysław Kaim Antoni Chmura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *