Składki 2021

Tabela rocznych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2021 rok

Rodzaj składki rocznejPodstawowaUlgowa I
młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do ukończenia 24 roku życia – odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW
Ulgowa II
– mężczyźni po 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat
– kobiety po 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat
Członek uczestnik do lat 16
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających
PEŁNA
150,0090,00100,0030,00  
(zezwolenie na połów ze środka pływającego wydawane nieodpłatnie – wędkowanie członka uczestnika ze środka pływającego jest możliwe tylko pod opieką dorosłej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do takiego wędkowania)
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu
NIEPEŁNA 
120,0060,0070,00j.w.
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód – w ramach zawartych porozumień z innymi Okręgami PZW
NIEPEŁNA
10,0010,0010,0010,00

Tabela okresowych składek członkowskich na 2021 rok

Lp.Rodzaj składki okresowejSkładka
1-dniowa
Składka
3-dniowa
Składka
7-dniowa
1.Składka PEŁNA – obejmująca wody  ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających35,0060,00120,00
2.Składka NIEPEŁNA – obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu  30,0055,0090,00

Tabela opłat rocznych oraz opłat okresowych dla osób niezrzeszonych w PZW na 2021 rok

Lp.Rodzaj składki okresowejSkładka
1-dniowa
Składka
3-dniowa
Składka
7-dniowa
1.Składka PEŁNA – obejmująca wody  ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających35,0060,00120,00
2.Składka NIEPEŁNA – obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu30,0055,0090,00

SPECYFIKACJA ZNAKÓW
Składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2021 rok

Lp.Nazwa składkiWysokość składkiUlgowa I
– młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do ukończenia 24 roku życia
– odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW
Ulgowa II
– mężczyźni po 65 roku życia
– kobiety po 60 roku życia (pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat)
Członek uczestnik do lat 16Opis
1Składka członkowska uzupełniająca – połów ze środków pływających30,0030,0030,00Otrzymuje nieodpłatnieUpoważnia do wędkowania ze środka pływającego po opłaceniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód.
2Składka  członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych 120,0060,0070,0030,00Upoważnia do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu bez środków pływających
3Składka członkowska okręgowa niepełna – w ramach zawartych porozumień z innymi Okręgami PZW10,0010,0010,0010,00Upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu (bez środka pływającego) członkom Okręgów, z którymi Okręg PZW w Radomiu zawarł stosowne porozumienia

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne  opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2021 roku

 1. Wpisowe członka uczestnika PZW – 12,00 zł
 2. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) – 20,00 zł             
 3. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.
 4. Ulga I w składce członkowskiej  okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód przysługuje
  – członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW
  – młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
  Ulga II w składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje
  – mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,
  – kobietom po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,
  – członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane porozumienia w opcji „składek ulgowych” 
 5. Zwolnienie z  wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne i składek uzupełniających przysługuje  
  – członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami
 6. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2021 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne 
 7. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 10,00 zł
 8. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł.
 9. W 2021 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej 
 10. System ulg określony w pkt. 4 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.