K O M U N I K A T ! ! !

Z uwagi na brak zainteresowania, zostają odwołane

Zawody Wędkarskie Metodą Dowolną, planowane w dniu 22.10.2023r. nad Stawem Górnym.