Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się członków Koła „Miasto Pionki” Polskiego Związku Wędkarskiego, że w dniu 16.12.2023 r. /sobota/

– godz. 14.00 w pierwszym terminie,

– godz. 14.30 w drugim terminie ,

w Domu Wędkarza nad Stawem Górnym w Pionkach, odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za 2023 r.

Zapraszamy

Zarząd Koła