Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2023 r.

Załącznik nr 1a do uchwały nr 41/XIII/2022 Zarządu Okręgu  z dnia 18 października 2022r.

       Tabela rocznych składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Radomiu na 2023 rok.

Rodzaj składki rocznejPodstawowaUlgowa I- -młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do ukończenia 24 roku życia – odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZWUlgowa II mężczyźni po 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat -kobiety po 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10latCzłonek uczestnik do lat 16
Składka członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody  ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających –PEŁNA200,00110,00150,0030,00 (Zezwolenie na połów ze środka pływającego wydawane nieodpłatnie – wędkowanie członka uczestnika ze środka pływającego jest możliwe tylko pod opieką dorosłej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do takiego wędkowania)
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu – NIEPEŁNA170,0080,00120,00
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód – w ramach zawartych porozumień z innymi Okręgami PZW – NIEPEŁNA30,0030,0030,00

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                   Prezes Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski                                                                        Antoni Chmura

Załącznik nr 1b do uchwały nr 41/XIII/2022 Zarządu Okręgu  z dnia 18 października 2022r.

Tabela okresowych składek członkowskich na 2023 rok

Lp.Rodzaj składki okresowejSkładka 1- dniowaSkładka 3- dniowaSkładka 7- dniowa
1.Składka PEŁNA – obejmująca wody  ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających50,0095,00175,00
2.Składka NIEPEŁNA – obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu45,0085,00145,00

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                   Prezes Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski                                                                        Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do uchwały nr 41/XIII/2022 Zarządu Okręgu z dnia 18 października 2022r.

Tabela opłat rocznych oraz opłat okresowych dla osób niezrzeszonych w PZW na 2022 rok

Rodzaj opłatyOpłata rocznaOpłata 1- dniowaOpłata 3- dniowaOpłata 7- dniowa
Składka PEŁNA – obejmująca wody  ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających620,0090,00180,00320,00
Składka NIEPEŁNA – obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi – połów z brzegu570,0080,00160,00270,00

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                   Prezes Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski                                                                        Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do uchwały nr 41/XIII/2022 Zarządu Okręgu z dnia 18 października 2022r.

SPECYFIKACJA ZNAKÓW

Składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód  ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2023 rok

Lp.Nazwa składkiWysokość składkiUlgowa I- -młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do ukończenia 24 roku życia – odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZWUlgowa II – mężczyźni po 65 roku życia -kobiety po 60 roku życia (pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat)  Członek uczestnik do lat 16Opis
1Składka  członkowska uzupełniająca- połów ze środków pływających  30,00  30,00  30,00Otrzymuje nieodpłatnie  Upoważnia do wędkowania ze środka pływającego po opłaceniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód.
2Składka  członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych  170,00  80,00  120,00  30,00Upoważnia do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami na wodach ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Radomiu  bez środków pływających  
3Składka członkowska okręgowa niepełna – w ramach zawartych porozumień z innymi Okręgami PZW30,0030,0030,0030,00Upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu (bez środka pływającego) członkom Okręgów, z którymi Okręg PZW w Radomiu zawarł stosowne porozumienia

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                                                            Prezes Zarządu Okręgu 

    Jacek Błędowski                                                                                                            Antoni Chmura

Załącznik nr 4 do uchwały nr 41/XIII/2022 Zarządu Okręgu z dnia 18 października 2022r.

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne  opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2023 roku

  1. Wpisowe członka uczestnika PZW – 15,00 zł.
  2. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) –  25,00 zł.                      
  3. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są z wnoszenia składki okręgowej na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.
  4. Ulga I w składce członkowskiej  okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód  przysługuje

           – członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW,

           – młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

Ulga II w składce  członkowskiej okręgowej  na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje

           – mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,

           – kobietom po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat.

  • Zwolnienie z  wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne i składek uzupełniających przysługuje  

           – członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami.

  • Składka na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16. Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2023 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne.
  • Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 20,00 zł.
  • Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 30,00 zł.
  • W 2023 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej.
  • System ulg określony w pkt.4 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

        Skarbnik Zarządu Okręgu                                                             Prezes Zarządu Okręgu

Jacek Błędowski                                                                        Antoni Chmura