Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się członków Koła „Miasto Pionki” Polskiego Związku Wędkarskiego, że w dniu 17,12,2022r /sobota/

godz. 14,00 w pierwszym terminie,

godz. 14,30 w drugim terminie,

w Domu Wędkarza nad Stawem Górnym w Pionkach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2022.

Zapraszamy

Zarząd Koła