WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZAKOŃCZONE

Dnia 1 grudnia 2018 w świetlicy „Zgoda” przy ul. Radomskiej, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za rok 2018.

Przewodniczącym obrad został wybrany kol. Jerzy Sobecki, protokolantem, kol. Krzysztof Mazur, do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano kolegę Bartłomieja Gałkowskiego i Zbigniewa Szymańskiego.

Do Komisji Mandatowej wybrano kol. Mariana Adamca i Mieczysława Staniszewskiego.

W trakcie zgromadzenia zostały wręczone puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla najlepszych wędkarzy biorących udział w tegorocznym Grand Prix Koła. Pierwsze trzy miejsca w zajęli kolejno: kol. Grzegorz Chrzanowski, kol. Andrzej Wrzesiński oraz kol. Wiktor Maj.

Najmłodszym członkom naszego koło zostały wręczone odznaki wzorowy i młody wędkarz.

Sprawozdanie z całorocznej działalności koła złożył Prezes, Jerzy Sobecki. Przewodniczący komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego złożyli sprawozdania z działalności tychże komisji, sprawozdania zostały w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednomyślnie. Ponadto, kolega Bartłomiej Gałkowski przedstawił protokół z działalności szkółki wędkarskiej działającej przy naszym kole.

Uchwalono i zatwierdzono preliminarz budżetowy oraz plan pracy, który będzie obowiązywał w roku 2019. Zostały przegłosowane wnioski Komisji Uchwał i Wniosków, które zostaną przekazane do Zarządu Okręgu PZW w Radomiu, na tym zebranie zakończono.