Harmonogram dyżurów skarbnika koła w styczniu 2024r.

Harmonogram dyżurów skarbnika koła w styczniu 2024r.

Informujemy,że skarbnik koła, będzie pełnił dyżury w sklepie wędkarskim Vinus, przy ul. Dębowej w godz. 15.00 – 17.00 w następujacych terminach:

02, 04, 10, 13, 16, 19, 22 ,26, 29, 31.