Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok.

Dnia 16 grudnia, w Domu Wędkarza nad Stawem Górnym, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła, za upływający 2023 rok. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 14.30.

Zebranie otworzył i obecnych przywitał Prezes Koła kol. Jerzy Sobecki. Następnie zebrani w głosowaniu powierzyli prowadzenie zebrania kol. Sobeckiemu. na sekretarza wybrano kol. Krzysztofa Mazura.

Na początku zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków PZW.

W dalszej kolejności zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad miało miejsce przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu koła, komisji rewizyjnej, społecznej straży rybackiej, działalności sportowej.

Sprawozdanie z działalności Szkółki Wędkarskiej przedstawił jej opiekun, kol. Bartłomiej Gałkowski.

Następnie wyróżniono długoletnich i aktywnych członków koła.

Srebrną Odznakę PZW, za aktywną działalność na rzecz Koła i Okręgu, odznaczony został kol. Michał Gotkiewicz.

Przewodniczący Okręgowej Komisji d/s Dzieci i Młodzieży kol. Gałkowski Bartłomiej poinformował zebranych o Medalu i Liście Gratulacyjnym, podpisanym Przez Prezes Zarządu Głównego PZW, Beatę Olejarz, dla Tadeusza Mazura, za długoletnią działalność na rzecz rozwoju szkółek wędkarskich.

.Z powodu choroby kolega Mazur nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Medal i list zostaną wręczone na kolejnym, comiesięcznym posiedzeniu Zarządu Koła.

Kolejnym punktem zebrania było podsumowanie rywalizacji sportowej.

Wędkarzem Roku w kategorii Senior, został kol. Dariusz Majer

Wędkarzem Roku w kategorii Junior, został kol. Patryk Krakowiak

Po otwarciu dyskusji uczestnicy zgłosili kilka propozycji do Komisji Uchwał i Wniosków, które zostały poddane weryfikacji w głosowaniu.

W głosowaniu zatwierdzono również plan działania oraz budżet koła na 2024r.

Na zakończenie zebrania Prezes Koła, Jerzy Sobecki złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich członków naszego koła na rok 2024.